Welkom… S!sters uit Duitsland!

Onze Oosterburen pakten hun nationale voorronde grondig aan: de potentiële kandidaten werden op een heus songwriting camp gestuurd! Ook de puntentelling werd aangepast: naast het televoten was er een Internationale Expert jury (met oud-songfestivaldeelnemers en mensen die voorheen in nationale juries gezeten hebben) én een Eurovision panel. In deze laatste groep werd geprobeerd om de uitéénlopende Europabrede smaak samen te krijgen. In de finale won het gelegenheidsduo S!sters met hun lied Sister. Je ziet de dames live tijdens Eurovision in Concert 2019!

Sisters from Germany